Skjermede rettkontakt 250A

Kontakten er støpt i EPDM isolasjonsmateriale med et utvendig ledende plastmateriale i min. 3 mm tykkelse. Det ledende belegget jordes med en separat jordtrådforbindelse. Kontakten har en elastisk kabelinnføring som forenkler installasjonen, samt har uttak for kapasitiv spenningsmåling. For innendørs og utendørs bruk.
Rettkontaktene leveres i komplette sett à 3 stk kontakter.
Rettkontakten er testet iht ANSI/IEEE 386, VDE 0278, Cenelec HD-629.S1, IEC 60502-4 og andre relevante standarder.

Skjermede rettkontakt 250A

Produkter