Historia

Historia

Insinööritoimisto Ensio Miettinen perustettiin 19. kesäkuuta 1958 Porvoossa. Vuosikymmenen vaihteessa liikevaihto oli jo miljoonaluokkaa.

Ensio Miettinen: "Tottakai olin varma, että pärjäisin. Tunsin alan läpikotaisin. Olin 22-vuotiaana mennyt töihin Puristustuotteeseen ja 23-vuotiaana alkanut johtaa sitä. Niin nuori tekninen johtaja ei ensinäkemältä herättänyt kovin suurta arvostusta liikekumppaneiden keskuudessa. Nämä kun olivat aivan toista sukupolvea. 28-vuotiaana perustin oman yrityksen, Insinööritoimisto Ensio Miettisen. Tuotannon aloitin pienten metalliosien sorvauksella".

1950-luku: luottamus menestykseen


Luottamus visioon 

Ensio Miettinen perusti Insinööritoimisto Ensio Miettisen vuonna 1958, ja alkoi valmistaa tiivisteholkkeja ja muita metalliosia teollisuuteen. Yhtiön perustanut nuori insinööri luotti itseensä: "Totta kai olin varma, että pärjäisin. Tunsin alan läpikotaisin". Ensio oli työskennellyt isänsä insinööritoimistossa muutamia vuosia ennen kuin perusti oman yrityksensä. Hän oli varma, että pienten metalliosien sorvauksesta syntyisi vielä jotain suurta.

Ension visio oli tehdä tuotteista helpompia asentaa ja parempia käyttää. Uudet ideat, modernit valmistusmenetelmät ja vankka kustannustietoisuus olivat hänen avaimia menestykseen.

Suomi takaisin jaloilleen 

Sodan jälkeen Suomi tarvitsi lähes kaikkea. Ensio Miettinen tajusi, että ainoa tapa saada jotakin, oli tehdä sitä itse.

Tietotaitoa Saksasta 

Miettinen keräsi tietoa ja ideoita saksalaisilta insinööreiltä ja muutaman vuoden kuluttua hänellä oli tietopankki, jonka sisältö oli aivan omaa luokkaansa Suomessa. Saksa oli tuohon aikaan Euroopan insinööritaidon luvattu maa. Aina nähdessään uuden alan tuotteen hän kysyi itseltään: "Kuka näitä valmistaa Suomessa?" Useimmiten vastaus kuuluikin: "Ei kukaan".

Saksan malli – kymmenen kertaa pienempänä

Saksan opit kannatti ottaa käyttöön myös Suomessa, tosin kymmenen kertaa pienemmäksi skaalattuina. Alkuvuosina insinööritoimiston periaatteena oli poimia valmistusohjelmaansa ne tuotteet, jotka eivät soveltuneet sen suurille teollisille kilpailijoille. Niinpä ne poikkeuksetta osuivat johonkin monista markkinaraoista.

1960-luku: tuotekehitys kasvun pohjana


Jatkuvaa ideointia

Alkuvuosien voimakkaan kasvun pontimena olivat Ensio Miettisen ehtymättömät ideat ja niille haetut lukuisat patentit. Hänen nimissään onkin huikeat yli sata rekisteröityä patenttia.

Tuotekehitys kannattavuuden moottorina

Tuotekehittely oli aloitettu jo hyvissä ajoin, sillä yrityksen perustaja ei halunnut tyytyä pelkästään alihankkijan osaan. Sopivaan markkinarakoon sijoittautunut yritys oli lähtenyt liikkeelle valitsemalla valmistusohjelmaansa tuotteet, joissa oli ratkaisevia parannuksia käyttö- tai asennusmukavuudessa. Tämä näkyi tietenkin myös yhtiön liikevaihdossa.

2, 20, 200...

Henkilöstömäärä kasvoi nopeasti 1960 -luvulla. Vuosikymmenen lopulla tuli aika palkita ensimmäiset, uskolliset työntekijät 10 vuoden uurastuksesta.

1970-luku: tuotekehitys laaja-alaistuu


Muutosten vuosikymmen

Kun rakennustavat ja rakennustarvikkeet 70-luvulla kaiken aikaa muuttuivat, oli mukana pysymisen elinehto kehittää uudenlaisia asennustapoja ja -varusteita.

Laajennuksia

Vuodesta 1972 lähtien alkoi tapahtua suuria muutoksia. Oy Sähkövaruste Ab:n osto vuonna 1972 aloitti Enston nopean laajenemisen. Vuonna 1974 Mikkeliin valmistui uusi ryhmäkeskuksia valmistava tehdas ja Porvooseen uusi suuri tehdashalli. Huhtikuussa 1973 oli perustettu tytäryhtiö Ensto Elektriska AB Ruotsiin.

Taantuma

Ensio Miettinen oli aistinut laman tulon ja ehti varautua siihen, mutta silti vuoden 1975 lama oli tullessaan yhtiön ensimmäinen todellinen koetinkivi. Liikevaihto putosi romahtaen ja henkilökunnan määrä puolittui.

Muutoksia johdossa

Ensio Miettinen päätti astua syrjään toimitusjohtajan tehtävistä 20 palvelusvuoden jälkeen ja Esko Kahela aloitti 14-vuotisen taipaleensa Enston toimitusjohtajana vuonna 1979. Ensio itse ei toki kuitenkaan jättänyt Enstoa oman onnensa nojaan vaan osallistui edelleen aktiivisesti yhtiön toimintaan.

Tuotepakettiajattelu

Kesällä 1979 Ensio tuli vakuuttuneeksi ajatuksesta, että yritys täytyy lohkoa bisnesmoduuleihin, jotka lähtevät asiakkaiden tarpeista. Hänen ajatustensa mukaisesti yhtiö lohkottiin pienempiin yksiköihin ja ns. tuotantosoluihin, ja toiminta-ajatukseksi nostettiin tuotepakettiajattelu.

1980-luku: ovet auki maailmalle


Nopeaa laajentumista ja yritysostoja

1980-luvulla toiminta laajentui voimakkaasti erityisesti muihin Pohjoismaihin, mutta myös kaukokohteisiin. Enston ja Busch-Jaeger Electro GmbH:n yhteistyö alkoi.

Uusi tehdas

Uusi tehdas rakennettiin Porvooseen 1983, ja tuotannossa alettiin hyödyntämään robotiikkaa. Samana vuonna yritys sai uuden logon, joka oli esillä The Electrex 88 Fair -messuilla Birminghamissa, kuten kuvasta näkyy.

Kansainvälisiä sähköistämisprojekteja

1980-luvun loppuun mennessä Enston sähköistämisprojektit olivat tavoittaneet jo Irakin, Perun ja Malesian.

Uusia tuotteita

Yhtiön toiminta-alue laajeni, mukaan tulivat mm. sähkölämmitysjärjestelmät, ohutpeltityöstöt, lentokenttien laskeutumisvalojärjestelmien liittimet sekä teollisuuskeramiikka. Joustava asennusjärjestelmä, EnstoNet, kehitettiin yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Merkkejä taantumasta

Vuosikymmenen vaihtuessa yhtiötä ryhdyttiin jälleen varustautumaan seuraavaan taloudelliseen taantumaan. Juuri kuten 70-luvullakin, Ensio Miettinen ennusti laman ensimmäisenä ja osasi neuvoa keinot, joilla edessä vaanivasta romahduksesta ehkä selvittäisiin.

1990-luku: Ensto kasvaa yhdeksi brandiksi


Säästöjä ja ostoja

90-luvun laman alla otettiin Enstossa käyttöön järeät konstit: pörssiosakkeet myytiin, kaikki investoinnit pantiin jäihin ja konetilaukset peruutettiin. Alkoi säästökampanja ja uusi nälkävyön kiristäminen. Yksi Enston parhaista vahvuuksista näinä vuosina oli konsernin monialaisuus. Laajennus ja yritysostot kuitenkin jatkuivat, esimerkiksi jakeluyhtiön osto Englannista.

Itään päin

1993 panostettiin voimakkaasti markkinointiin Venäjälle ja muihin Baltian maihin. Ensto siirsi kokoonpanotyötään Viroon ja Unkariin ja perusti tytäryhtiöt Venäjälle, Puolaan ja Latviaan.

Uusi tehdas

1998 Ensto Busch-Jaegerin tehdas valmistui Porvooseen.

Toinen sukupolvi johtoon

1994 Timo Miettisestä tuli Enston toimitusjohtaja. 1996 Timo siirtyi hallituksen jäseneksi ja Petteri Walldén nimitettiin toimitusjohtajaksi.

Ympäristöystävällinen näkökulma

Ensto kehitti myös ympäristöön ja eläinten suojeluun liittyviä tuotteita, esimerkiksi suodinlaattoja, merkkipalloja sekä lintu- ja oravasuojia.

Vahva mielikuva

Konsernin visuaalista ilmettä yhtenäistettiin ja Ensto-nimen näkyvyyttä vahvistettiin. Enstosta kehittyi brandi.

2000-luku: kansainvälinen perheyhtiö jatkaa vahvana


Kolme liiketoiminta-aluetta

Vuonna 2004 Ensto jaettiin kolmeen erilliseen liiketoiminta-alueeseen: Ensto Building Technology, Ensto Utility Networks ja Ensto Enclosures and Components.

Seuraava sukupolvi

Vuosi 2001 merkitsi monessa suhteessa jonkin päättymistä ja uuden alkamista. Enston perustaja Ensio Miettinen siirsi omistamiseen liittyvän vallan ja vastuun lopullisesti seuraavalle sukupolvelle.

Panostuksia tulevaisuuteen

Vuosituhannen alussa Ensto teki merkittäviä panostuksia parantaakseen asemiaan ja kasvattaakseen myyntiään muun muassa Venäjällä, Ukrainassa ja Kazakstanissa. Toimistorakentamisen ja muun julkisen rakentamisen alueella tehtiin merkittävä päänavaus, kun Ensto osti lähinnä Ranskan markkinoilla operoineen Ocor Groupin. Hankinnalla saatiin uutta tuotteistoa EnstoNet-liitäntäfilosofiaa soveltaviin toimistojen joustaviin sähköasennusjärjestelmiin ja päästiin vahvemmin sisään Ranskan ja Espanjan markkinoille.

50 vuotta erinomaista asiakaspalvelua

Vuosi 2008 oli juhlavuosi enstolaisille, Enston asiakkaille ja kumppaneille. Ensto täytti 50 vuotta, mitä juhlittiin teemalla Ensto Performance 50+. Valitettavasti vuoden 2008 viimeinen neljännes ja alkuvuosi 2009 olivat myös taloudellisen taantuman aikaa – jälleen kerran.

Energiatehokkuuden aikakausi

Vuonna 2009 Ensto myi osuutensa sähköasennuskalusteita ja -tarvikkeita valmistavasta Ensto Busch-Jaegerista sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä ABB:lle, jonka kanssa Enstolla oli yhteisyritys vuodesta 1980 lähtien. Myöhemmin samana vuonna Ensto vahvisti muovipuristusosaamistaan ostamalla Virossa toimivan Imcon, ja energiatehokkuuden osaamistaan ostamalla porvoolaisen ilmanvaihtolaitteita valmistavan Enerventin, jonka toimitusjohtaja Timo Luukkainen siirtyi Enston johtoon. Oli alkanut uusi energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen aikakausi. Yhtiön uusi asiakaslupaus ”Ensto Saves Your Energy” lanseerattiin.

2010-luku – Better life. With electricity.


Ensto laajenee Ranskassa

Vuonna 2010 Ensto vahvistaa osaamistaan erityisesti älyverkkojen osalta ostamalla ranskalaisen Novexian, joka valmistaa pien- ja keskijännitteen sähköverkkojen tarvikkeita sekä niihin liittyviä automaatio- ja etäohjauslaitteita. Panostukset Ranskan markkinaan ja toimistosähköistykseen jatkuu, kun Ensto ostaa vuonna 2012 ranskalaisen PGEPn, joka valmistaa tuotteita sähkön, äänen, datan ja kuvien jakeluun toimistoympäristöissä. Vuonna 2016 Ensto panostaa edelleen sähkön laatuun ja  ostaa ranskalaisen sähköjakeluverkkojen ylijännitesuojia valmistavan Tridelta Parafoudresin.

Lisää panostuksia energiatehokkuuteen

Ensto vahvistaa asemaansa johtavana suomalaisena valaistusratkaisujen valmistajana ostamalla vuonna 2014 suomalaisen energiatehokkaita valaistusratkaisuja valmistavan Alppiluxin. Enston tuotevalikoima laajenee merkittävästi, käsittäen kattavan ratkaisuvalikoiman sisä- ja ulkotilojen valaistukseen sekä asuin- että liikerakentamisen tarpeisiin.

Taistelu hävikkiä vastaan

Lean-metodeihin perustuva Ensto Operational Excellence -ohjelma käynnistettiin Enston tuotannoissa vuonna 2012 tavoitteena jatkuva parantaminen, keskittyminen lisäarvon tuottamiseen ja hävikin vähentämiseen. Kehitystyö näkyy tuotannon lyhyempinä läpimenoaikoina, joustavuutena sekä tuotteiden parantuneessa laadussa ja sitä myöten parempana asiakastyytyväisyytenä.

3D-tulostus otetaan käyttöön tuotekehityksessä

Ensto kehittää voimakkaasti tuotekehitystään, omia testauslaboratorioitaan ja teknologioitaan. 3D-tulostus otetaan käyttöön tuotekehityksessä.

Tulosparannuksia tuotesalkun hallinnalla

Vuonna 2014 käynnistettiin laaja Tuotesalkun hallinta -projekti, jonka tavoitteena on varmistaa oikea tuote- ja palvelutarjonta asiakkaille.

Ensto digitalisoituu

Laajamittainen Digital Ensto -projekti lanseerataan, jonka tavoitteena on määritellä, miten digitalisaatio vaikuttaa Enston toimintoihin ja miten esim. Enston tuotteiden, palveluiden, prosessien ja työkalujen digitalisoimisella voisimme vahvistaa kasvustrategiaamme ja sitä myöten parantaa asiakasuskollisuutta.

Muutoksia johdossa ja rakenteessa

Ensto selkiyttää liiketoiminnan rakennettaan ja tarjoamaansa ja rakentaa iskukykyisen ja osaavan organisaation vastaamaan nopeasti muuttuvien markkinoiden haasteisiin. Ensto Lighting -liiketoiminta-alue syntyy, Ensto Building Technology ja Ensto Industrial Solutions -liiketoiminnat yhdistyvät muodostaen uuden liiketoiminta-alueen Ensto Electrification.

Enston omistajista Marjo Miettinen astuu Enston hallituksen puheenjohtajaksi vuonna 2016. Enston uudeksi toimitusjohtajaksi valitaan Ari Virtanen, ja uusi strategiakausi alkaa. Yhtiörakennetta muutetaan vastaamaan uutta strategiaa. Uusi Ensto Smart Buildings –liiketoimintayksikkö yhdistää sähköistys-, valaistus- ja EV-latausliiketoiminnot. Ensto Utility Networks –liiketoimintayksikkö mahdollistaa sähkönjakeluverkkojen optimaalisen kapasiteetin ja sähkön laadun. Uusi Ensto Digital Solutions –liiketoimintayksikkö kehittää digitaalisia ratkaisuja niin älykkäisiin rakennuksiin, sähköiseen liikenteeseen kuin sähköverkkoihinkin.

Enston emoyhtiö Ensto Investissä tehdään omistusjärjestelyjä, jotka liittyvät Miettisen perheen sukupolvenvaihdokseen. Ensto Investin enemmistö siirretään kolmannen sukupolven omistukseen huhtikuussa 2018.

Vuonna 2019 Hannu Keinänen nimitetään Enston toimitusjohtajaksi. Elokuun 2019 alusta alkaen Enstolla oli kaksi liiketoiminta-aluetta: Ensto Smart Buildings ja Ensto Utility Networks. Ensto Digital Solutions -liiketoimintayksikön toiminnot integroitiin organisaation muihin osiin.

Enston kasvun, kannattavuuden ja pitkän aikavälin kehityksen varmistamiseksi uusi "Kaksi liiketoimintaa, kaksi fokusta" -strategia lanseerattiin syksyllä 2020. 1. tammikuuta 2021 alkaen Ensto-perhe koostuu kahdesta liiketoiminnasta erillisine fokusalueineen: Ensto DSO (Distribution System Operators) ja Ensto Building Systems.

Ensto on teknologiayritys ja kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa luotettavia ja älykkäitä sähköisiä ratkaisuja ja asiantuntemusta sähkönjakeluverkkoihin ja rakennuksiin. Uskomme parempaan elämään sähköllä ja kestävämpään huomiseen.

2020-luku – Ensto keskittyy sähkönjakeluliiketoimintaan


Enston kasvun, kannattavuuden ja pitkän tähtäimen kehityksen varmistamiseksi käynnistettiin syksyllä 2020 uusi "kaksi liiketoimintaa, kaksi fokusta" -strategia. Tammikuusta 2021 alkaen Ensto-perhe koostui kahdesta liiketoiminnasta, joilla on omat painopisteensä: Ensto DSO (Distribution System Operators) ja Ensto Building Systems. 

Yritysostot ja -myynnit 

Joulukuussa 2020 Ensto osti irlantilaisen Renley Ltd:n koko osakepääoman vauhdittaakseen kasvuaan Irlannissa ja Isossa-Britanniassa. Renley Ltd on pien- ja keskijännitteisten tuotteiden valmistaja, joka myy tuotteita ja niihin liittyviä palveluja paikallisille sähköverkkoyhtiöille.   

Kesäkuussa 2021 Ensto osti 51 prosentin osuuden itävaltalaisesta Röhrbacher Technik GmbH:sta laajentaakseen liiketoimintaansa Itävallassa. Röhrbacher Technik GmbH on erikoistunut sähköteknisten tuotteiden kauppaan. 

Heinäkuussa 2021 Ensto teki strategisen päätöksen keskittyä sähkönjakeluliiketoimintaan tavoitteenaan tulla johtavaksi asiantuntijaksi sähköverkkoyhtiöille. Tämän päätöksen myötä Enston Building Systems -liiketoiminta myytiin Legrandille, sähköisten ja digitaalisten rakennusinfrastruktuurien maailmanlaajuiselle asiantuntijalle. 

Joulukuussa 2021 Ensto osti 70 prosentin osuuden ruotsalaisesta yksityisomistuksessa olevasta Protrol AB:stä, joka on erikoistunut sähkö- ja automaatiotekniikkaan. Ensto jatkoi strategisia yritysostojaan sähkönjakeluliiketoiminnassa ja hankki 55%:n omistusosuuden aiemman 20%:n omistusosuuden lisäksi suomalaisesta, yksityisessä omistuksessa olevasta Arcteq Relays Oy:stä. Arcteq on erikoistunut sähköverkoissa käytettävien suojareleiden ja valokaarisuojien valmistukseen. Molemmat yritysostot sopivat täydellisesti Enston kasvustrategiaan, ja ne vahvistavat Enston asemaa sähkönjakeluverkkojen uusien älykkäiden teknologioiden toimittajana ja asiantuntijana. 

Kesäkuussa 2022 Ensto päätti poistua Venäjältä pysyvästi ja myydä venäläisen yhtiönsä paikalliselle johdolle muuttuneiden toimintaolosuhteiden seurauksena. 

Muut investoinnit kasvun edistämiseen 

Ensto jatkoi kasvuinvestointejaan laajentamalla laboratoriotaan Suomessa Porvoossa ja investoimalla koneisiin Porvoon ja Viron Keilan tehtailla. Intian tehdasta laajennettiin 4 000 neliömetrin tuotantotiloihin. 

Ensto on tänä päivänä kansainvälinen, kasvuhakuinen perheyritys ja teknologiayritys, joka tarjoaa luotettavia ja älykkäitä sähköratkaisuja ja asiantuntemusta sähkönjakeluverkkoihin. Uskomme parempaan elämään sähkön avulla sekä kestävämpään huomiseen. 

Ensio Miettinen ja Enston henki


Yrittäjäksi syntynyt

Ensio Miettinen syntyi vuonna 1929 yrittäjäsukuun, jossa itsenäisen yrittäjän rooli oli itseisarvo. Lapsuus oli enemmänkin tulevaan kasvattava koulu kuin harmoninen kotileikki: diplomi-insinööri isä kasvatti Ension - äiti kuoli lähes heti hänen synnyttyään. Lapsuutensa Ensio vietti Viipurissa, mutta ollessaan 9-vuotias sota syttyi ja hänet siirrettiin Sisä-Suomeen.

22-vuotiaana tekniikan ylioppilaana Ensio aloitti työt isänsä johtamassa Puristustuote Oy:ssä. Hän kertoo isäsuhteensa olleen "myrskyineen, vihoineen ja rakkauksineen yrittäjätieni ja elämäni perimmäinen syvämoottori". "Laita vaikka nakkikioski, mutta älä mene toisten hommiin", sanoi isä. Oman yrityksen perustamiseen Ensio oli valmis 6 vuoden työkokemuksella, vuonna 1958.

Tahtomies ja innovaattori

Ensio kertoo uransa alkuvaiheista: "Tottakai olin varma että pärjäisin. Tunsin alan läpikotaisin. Olin 22-vuotiaana mennyt töihin Puristustuotteeseen ja 23-vuotiaana alkanut johtaa sitä. Niin nuori tekninen johtaja ei ensinäkemältä herättänyt kovin suurta arvostusta liikekumppaneiden keskuudessa. Nämä kun olivat aivan toista sukupolvea. 28-vuotiaana perustin oman yrityksen, Insinööritoimisto Ensio Miettisen. Tuotannon aloitin pienten metalliosion sorvauksella." Alku oli raivoisaa työntekoa ja yrittämistä.

Kyltymätön tiedonhalu sekä kyky tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä auttoi Ensiota menestyksekkään yrityksen luomisessa. Jo seitsemän vuoden kuluttua hän johti suurempaa firmaa kuin isänsä. 1970-luvulla yrityksen tuotevalikoimaa laajennettiin eri aloille ja kansainvälistyminen alkoi 1980-luvun alussa. Tuotekehittelyn osaaminen ja toteuttaminen - innovaatio - ovat Ension vahvoja puolia, siitä kertovat myös yli 100 hänen nimissään olevaa patenttia.

Yritysjohtamisen uudistaja

Vuoden 1975 laman aikaan Ension ollessa 45-vuotias Ensto koki kriisin, josta kuitenkin selvittiin. Leikillisesti Ensio on todennut: "Lopetin olemasta insinööri ja keskityin sielujen elektroniikkaan. Totta toinen puoli." Ension ajatukset yritysjohtamisesta kypsyivät erilaisten yhtiöläisille ja ystäville jaettujen päiväkirjamaisten monisteiden myötä.

Löydettyään kirjoituskumppanikseen filosofi Esa Saarisen syntyi kirja Muutostekijä, joka korostaa ihmistä ja inhimillisyyttä työelämän kysymyksissä. Kirjasta tuli Suomen oloissa menestys. Hallintotieteilijä Risto Harisalon kanssa kirjoitetut kirjat, kuten Klassinen liberalismi ja Luottamuspääoma, tarkkailevat yhteiskuntaelämää ennakkoluulottomasti ja ovat vaikuttaneet vahvasti suomalaiseen yrityskulttuuriin. Ension sanoin: "Yrittäjänä tiedän, että ihmisiä työympäristössä ja elämässä ei voi muuttaa. Voit vain luoda maaperää, jossa luottamus joko kasvaa tai vähenee." Tähän perustuu ajatus luottamuspääomasta, jolle myös Enston arvopohja on vankasti sidottu.

Perintö perheyhtiölle

Ensio Miettisen luoma yritys menestyy ja voi hyvin. Hänen arvonsa yrityksen johtamisessa pysyvät perheyhtiö Enston ytimessä, vaikka Enston omistamiseen liittyvä valta ja vastuu siirtyikin vuonna 2001 lopullisesti seuraavalle sukupolvelle. Enston vahvat arvot näkyvät ihmisten jokapäiväisessä tekemisessä, kulttuuria kuvastaa avoimuus, rentous ja yhdessä tekeminen. Ensio uskoi, että kasvollisilla perheyrityksillä on oma arvonsa avoimessa ja globalisoituvassa maailmassa.