AUS materiell

ENSTO har i samarbeid med landets nettselskaper, i en årrekke utviklet mellomspennings-komponenter for bruk ved AUS arbeid.
Vi har brukt vår lange erfaring fra lavspennings AUS arbeid i denne utviklingsprosessen.
Anbefalte verktøy er valgt ut på bakgrunn av de forskjellige arbeids-metodene. I Norge, benyttes følgende arbeidsmetoder; Isolerstangmetoden (Hot stick), Hanskemetoden (Rubber Gloves), Barhåndsmetoden (Bar hand) eller en kombinasjon av disse.
Når man bruker isolasjonsstenger, ka

AUS materiell

Produkter