AUS materiell

ENSTO har i samarbeid med landets nettselskaper, i en årrekke utviklet mellomspennings-komponenter for bruk ved AUS arbeid.
Vi har brukt vår lange erfaring fra lavspennings AUS arbeid i denne utviklingsprosessen.
Anbefalte verktøy er valgt ut på bakgrunn av de forskjellige arbeids-metodene. I Norge, benyttes følgende arbeidsmetoder; Isolerstangmetoden (Hot stick), Hanskemetoden (Rubber Gloves), Barhåndsmetoden (Bar hand) eller en kombinasjon av disse.
Når man bruker isolasjonsstenger, kan arbeidet gjøres fra en trygg avstand. De generelle kravene til AUS arbeid er godkjente arbeidsinstruksjoner og nøye oppfølging / trening i disse.
Kontroll av verktøy og utstyr utføres etter mange forskjellige rutinetester, og er beskrevet i RENs "AUS håndbok" (REN blad Nr. 8200 v. 1.2).
En av våre hovedleverandører er Hastings fra USA som vi har hatt gode erfaringer med over mange tiår.

Produkter