Meillä enstolaisilla on mahdollisuus muuttaa maailmaa paremmaksi. Toimitamme sähkötuotteita ja -ratkaisuja kriittiseen sähkönjakelun infrastruktuuriin, joka ohjaa vihreää siirtymää ja edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa ja kehitystä sähkön avulla. 

Kestävä kehitys on strategiamme ytimessä, ja se ohjaa meitä eteenpäin matkamme jokaisella askeleella. Missiomme on auttaa asiakkaitamme tehostamaan toimintojensa kestävyyttä luomalla kestäviä, innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka vaikuttavat ympäristöön positiivisesti koko elinkaarensa ajan. Haluamme olla osa oman toimialamme kestävän kehityksen eturintamaa. 

Haluamme edistää henkilöstömme hyvinvointia, monimuotoisuutta ja osallisuutta, joita ovat myös ehdottomia edellytyksiä menestykseen. Pidämme myös jatkossa kiinni kauan vaalituista perheyrityksen periaatteistamme. Näitä ovat tasa-arvo, läpinäkyvyys ja korkeat eettiset standardit koko arvoketjussamme.

Kehittämällä älykkäitä ratkaisuja tänään voimme rakentaa kestävämpää energiantuotantoa ja -jakelua huomenna. Me Enstolla teemme elämästä parempaa sähkön avulla. Kestävästi. 

 

Keskeiset kestävän kehityksen sitoumuksemme

Yrityksemme kestävän kehityksen viitekehys noudattaa Enston liiketoimintastrategiaa. Olemme määritelleet kolme kestävän kehityksen sitoumusta keskittymällä tärkeimpien sidosryhmiemme tarpeisiin ja vaatimuksiin. Nämä painopistealueet toteutetaan käytännössä konkreettisilla toimintasuunnitelmilla, joita noudatetaan organisaation kaikilla tasoilla.

Tehostamme toimia ilmaston parhaaksi ja kiertotalouden edistämiseksi


Ensto rakentaa kriittistä yhteiskuntainfrastruktuuria, joka osaltaan edesauttaa vihreää siirtymää. Kehitämme kestäviä ja innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme sitoutuneet parantamaan resurssitehokkuuttamme ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjämme koko arvoketjussamme.

  • Kestäviä ja innovatiivisia ratkaisuja, joilla on myönteinen vaikutus ympäristöön

  • Vähemmän hiilidioksidipäästöjä joka tasolla

  • Resurssitehokkaat toiminnot ja toimitusketju

Lue lisää

75%

Scope 1 ja 2 -luokkien hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2025 mennessä.

50%

T&K-investoinneista edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 2030 mennessä.

Lisätä

uusien materiaalien hyödyntämistä eri tuotteissa vuoteen 2025 mennessä.

Voimaannutamme  työntekijöitämme tarjoamalle heille turvallisen ja kaikki huomioonottavan työpaikan


Ensto pyrkii tarjoamaan työntekijöilleen työpaikan, jossa he tuntevat olonsa turvalliseksi, arvostetuiksi ja tyytyväisiksi. Näin he voivat parantaa omaa hyvinvointiaan ja suoriutua samalla työstään entistä paremmin. Pyrimme pitämään työtapaturmat nollassa ja rakentamaan kulttuuria, jossa monimuotoisuus nähdään keskeisenä voimavarana. Pyrimme nostamaan henkilöstömme jo valmiiksi korkeaa osaamistasoa entisestään.

  • Nollalinja tapaturmille ja hyvinvoiva työyhteisö

  • Monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden arvostaminen

  • Tyytyväinen, sitoutunut ja osaava henkilöstö

Lue lisää

1/3

johtotehtävissä työskentelevistä naisia ja muunsukupuolisia vuoteen 2025 mennessä.

Nostaa

työntekijöiden NPS-luku yli 25:een ja LIT-indeksi yli 80 % vuoteen 2025 mennessä.

0

tapaturmaa, vähemmän sairaslomia.

Varmistamme korkeimpien eettisten standardien toteutumisen ja vaatimustenmukaisuuden koko arvoketjussamme


Ensto on sitoutunut noudattamaan eettisiä toimintatapoja ja kunnioittamaan
ihmis- ja työoikeuksia ja pyrkii toimimaan esimerkkinä koko toimialalle. Tavoitteenamme on tuoda kestävä kehitys ja eettiset toimintatavat tiiviimmin osaksi toimintaamme koko arvoketjussamme. Pyrimme varmistamaan konkreettisin toimin, että toimimme parhaiden mahdollisten käytänteiden mukaan niin eettisyyden ja toimittajien vaatimustenmukaisuuden kuin asiakkaidemme yksityisyyden suojan ja kyberturvallisuuden osa-alueilla.

  • Eettinen ja kestävä yrityskulttuuri

  • Kestävät käytännöt koko toimitusketjussamme

  • Asiakkaiden turvallisuus, yksityisyys ja kyberturvallisuus

Lue lisää

100 % 

toimittajista sitoutunut toimittajien toimintaperiaatteisiin vuoteen 2025 mennessä.


100 % 

työntekijöistä käynyt eettisyys- ja vastuullisuuskoulutuksen ja jokainen esihenkilö monimuotoisuus- ja osallisuuskoulutuksen vuoteen 2025 mennessä.

Toimittajien

vastuullisuusarviointi ja vastuullisuusarvioinnin liittäminen toimittajien hyväksymisprosessiin vuoteen 2025 mennessä.

Kestävä kehitys Enstolla


Vastuullisuusraportit