Ensto i korthet


Ensto är ett internationellt, tillväxtinriktat familjeägt teknikföretag, som skapar smarta lösningar för eldistributionsnätverk. I 65 år har vi engagerat oss i el med ett långsiktigt och människocentrerat fokus. Vårt mål är att bli en ledande expert för distributionssystemsoperatörer och hjälpa dem att skapa en mer hållbar framtid.

Vi erbjuder innovativa och pålitliga luftburna ledningar med lång livscykel, underjordiska ledningsnät, nätverksautomation och nya smarta teknologiprodukter och lösningar för eldistributionsnätverk. Vår egen forskning och utveckling, tillverkning samt våra laboratorier ger oss expertis att ständigt ta fram nya produkter och hjälpa våra kunder på en individuell nivå.

För närvarande har Ensto 800 medarbetare i 15 länder i Europa, USA och Asien. Vår beräknade omsättning för 2023 är 182 miljoner euro. Vi har ett gemensamt mål: att göra livet bättre med el. Hållbart.

 

Vad vi gör

Vi arbetar inom fyra produkt-/lösningsområden: Luftledningsnät, Kabelnät under jord, Strömkvalitet och feltoleransdistribution / Nätverksautomation. Vi undersöker också nya smarta lösningar för att möjliggöra säkerhet, tillförlitlighet, kvalitet och förutsägbart underhåll av eldistributionsnät.

Var är vi

Vi är ett internationellt familjeföretag och har försäljningskontor i 18 länder. Vi säljer till över 90 länder och letar ständigt efter nya marknadsområden. Vi är en pålitlig partner som kan tillhandahålla tillförlitlighet, framtida anpassningsförmåga och låga livscykelkostnader för nätägarna.

Vi designar och testar

Vi designar, testar och tillverkar våra egna lösningar och produkter. Detta ger oss en möjlighet att tillgodose kundernas behov på individuell nivå och föra fram nya innovationer till marknaden. Vår produktutveckling styrs av noggranna ackrediterade typtester med internationella standarder i vårt eget laboratorium i Borgå, Finland.

Vi tillverkar

Vi har tillverkning i världsklass i 6 länder och vi strävar efter överlägsen kvalitet, effektivitet, leveransförmåga och flexibilitet i allt vi gör. Ta en närmare titt på våra anläggningar.

Våra värderingar


Enstos värderingar beskriver vad vi står för och vad vi förväntar oss av andra. Våra värderingar är vad vi vet är sanna, vad som ligger till grund för allt som sker i vår organisation; de definierar hur vi arbetar och hur vi arbetar definierar hur vi ses externt.

Läs mer om våra värderingar

Vår vision

Vårt syfte är att skapa ett bättre liv med el. Vi uppfyller vårt uppdrag genom att tillhandahålla innovativa och pålitliga elektriska lösningar för en bättre framtid med lång livscykel för att säkerställa eldistribution under alla omständigheter.

Vår personal


Personal

Vi bygger vår verksamhet på människor och våra värderingar på lång sikt. På Ensto ser vi våra anställda som företagets största tillgång och vi skulle inte existera utan dem. Vi vill bygga en stark företagskultur med engagerade människor.Det har visat att medarbetarnas välbefinnande bidrar till bättre kundnöjdhet och därmed förbättrade affärsresultat.

 

Läs mer

Owners

Ensto är ett internationellt familjeföretag och ett teknikföretag som grundades av Ensio Miettinen 1958. Idag har ägandet överförts till den andra och tredje generationen av familjen, vilket introducerar Ensios sju barnbarn.

Läs mer

Management Team

Enstos ledningsgrupp består av nio medlemmar, som alla är professionella inom sitt område.

Board of Directors

Vi har toppexperter från olika affärsområden i Enstos styrelse.

Vår verksamhet


Vår kultur av ständiga förbättringar bygger på hållbar, effektiv och välorganiserad tillverkning. Vi strävar ständigt efter tillverkning i världsklass i våra fabriker. Vi fokuserar på effektiv och smidig leveransförmåga och håller våra löften till kunden.

Lär känna Ensto's verksamhet och fabriker

History


Läs hur historien om Ensto började för över 60 år sedan, och hur vi har utvecklats under Enstos långa resa, från det att Ensio Miettinen först grundade företaget fram till denna dag.