Osprzęt ochrony przeciwłukowej

Przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięcia łączeniowe mogą prowadzić do upalenia przewodu, w szczególności w przypadku przewodów w osłonie. Ensto było pionierem zastosowania ochrony przeciwłukowej dla przewodów w osłonie. Typoszereg Ensto układów ochrony przeciwłukowej dla przewodów w osłonie pokrywa potrzeby wszystkich rozwiązań linii SN.

Osprzęt ochrony przeciwłukowej

Produkty