Elektriskā loka izlādes aizsargierīces

Atmosfēras izlādes radītie paaugstinātie spriegumi un, dažos gadījumos, arī elektrotīklu pārspriegumi var izraisīt fāzes vadu bojājumus sistēmās ar izolētiem vadiem. Ensto uzņēmums viens no pirmajiem iesāka elektriskā loka izlādes aizsargierīču izstrādi un to attīstību. Ensto izstrādājumi aizsardzībai no elektriskā loka izlādes atbilst dažādu vidēja sprieguma tīklu prasībām.

Elektriskā loka izlādes aizsargierīces

Izstrādājums