Lysbuevern

Atmosfæriske overspenninger forårsaket av lyn, kan forårsake utfall og i noen tilfeller fasebrudd. Belagt line er spesielt utsatt for skade.
Enstos utvalg av lysbuevern oppfyller kravene til beskyttelse av luftlinjer.

Lysbuevern

Produkter