4-leder med mekaniske skjøtehylser uten mellomhylse

Skjøt for 4 leder kabel 1 kV. Settet inneholder alt nødvendig materiell inkl.
mekaniske skjøtehylser med momentskruer. Skjøtene er testet etter EN
50393:2015, Table 3. Halogenfrie.

4-leder med mekaniske skjøtehylser uten mellomhylse

Produkter