SJK káblové spojky pre spájanie 4 resp. 3 1/2 žilových káblov s polymérovou izoláciou - so spojovačmi

Spojky sú určené pre spájanie NN káblov do 1 kV s polymérovou izoláciou a s polymérovým plášťom. Spojka je vhodná pre spájanie 4 alebo 3 1/2 žilových káblov. Sada spojky obsahuje 4 káblové skrutkové spojovače s trhacími hlavami pre spájanie hliníkových a medených jadier žíl, materiál pre brusenie a čistenie, 4 za tepla zmrašťované trubice pre izoláciu spojovačov a 1 za tepla zmrašťovanú trubicu pre plášť spojky.

SJK káblové spojky pre spájanie 4 resp. 3 1/2 žilových káblov s polymérovou izoláciou - so spojovačmi

Produkty