Utstyr for 1 kV kabelnett

Enstos kabelutstyr for lavspent inneholder skjøter, endeavslutninger kald- og varmkrymp produkter. Krympbare 3-4 leder endeavslutninger og 3-5 leder skjøter.
Komplette skjøter og endeavslutninger med mekaniske skjøtehylser eller kabelsko.
Overgangsskjøter plast/papir.
Skjøtesett for gummi isolert kabel og signalkabel.
RayGel og GelBox skjøter, som er skjøting uten bruk av varme.
Kaldkrymp kabelskritt og endehetter.
Krympeslanger og flak.

Utstyr for 1 kV kabelnett

Produkter