Enstolle menestystä Suomen vastuullisimpien työnantajien kilpailussa


Suomen suurimmassa työelämän vastuullisuustutkimuksessa Oikotie selvitti työnantajien vastuullisuutta työntekijöiden näkökulmasta. Ensto sijoittui kilpailussa hienosti sijalle 5. Suomen vastuullisimpana työnantajana suurten organisaatioiden kategoriassa, kun enstolaiset pääsivät ottamaan kantaa, miten vastuullisen työnantajuuden periaatteet meillä toteutuvat.

Tutkimukseen vastasi 6058 suomalaista yli 30 organisaatiosta. Vastuullinen työnantaja -kilpailun tulokset perustuvat täysin työntekijöiden arvioihin työnantajistaan. Työnantajat kilpailevat organisaation koon mukaan kolmessa eri kategoriassa: pienet ja keskisuuret organisaatiot, suuret organisaatiot ja 1000+ organisaatiot.

"Ensto osallistui tutkimukseen ensimmäistä kertaa, ja olemme iloisia päästessämme heti 5. sijalle Suomen vastuullisimpana työnantajana kaikkien upeiden suurten organisaatioiden joukossa! Tulokset ovat positiivisen kannustavat, ja niiden pohjalta on hyvä jatkaa ja kehittää asioita, joilla on enstolaisille merkitystä", summaa Kirsi-Marja Ura tutkimuksen tuloksia ja kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita.

 
Enston etuina monimuotoisuus, työn joustavuus, esihenkilötyö ja hakijakokemus

Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa kuuden vastuullisuusperiaatteen sekä kestävän kehityksen toteutumiseen työnantajalla.

Enston vastuullisuustulosten keskiarvo suuriin organisaatioihin ja kaikkiin tutkimukseen osallistuneisiin organisaatioihin verrattuna.

On hienoa nähdä, että Enston koettiin jo toimivan keskivertoa paremmin monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden eteen, sillä niitä haluamme jatkossa kehittää. Vastaavasti työelämän tasapainon ja hyvinvoinnin nähtiin toteutuvan hyvin Enstolla, ja niihin näinä haastavina etätyöaikoina olemme panostaneetkin mm. taukoliikunnan ja työsuhdepyöräilyn avulla – ja niitä tullaan kehittämään edelleen. Positiivisiksi koettiin myös työnantajan jousto eri elämäntilanteissa sekä kannustus työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen.

Esihenkilötyöhön panostaminen nousi positiivisesti esille Enston tuloksissa, ja siihen meillä onkin jo pitkään panostettu – ja panostetaan edelleen. Kirkkaasti yli muiden kohosi Enston arvosana hakijakokemuksen osalta. Onkin erityisen hienoa, että monella hakijalla mielikuva on vastannut todellisuutta.

Erityisen ilahduttavaa on, että yli 80% enstolaisista kokee oman ja myös Enston tekemän työn merkitykselliseksi, ja että ratkaisemme työllämme kestävän kehityksen ongelmia. 

Arvokasta palautetta kehityskohteista

Erityisen arvokasta oli saada tutkimuksesta palautetta kehitettävistä kohteista. Tutkimuksen pohjalta tulemme jatkossa kiinnittämään huomiota esimerkiksi tasavertaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta viestimiseen kuten myös yhteydenpitoon pitkien poissaolojen aikana, joka koettiin tällä hetkellä haastavaksi. Vastaavasti ammatillista kehittymistä ja urapolkua on tarpeen kehittää ja tehdä näkyvämmäksi enstolaisille.

Vaikka Ensto menestyi keskivertoa paremmin arvioitaessa tehtävän vaatimusten tasoista palkkausta, koettiin tämä osa-alue kaikilla organisaatioilla selvästi heikoimmaksi. Tätä osa-aluetta kehitetään, sillä Enstolla työskennellään parhaillaan kilpailukykyisen palkkatason sekä palkkarakenteen ja palkantarkistusprosessin läpinäkyvyyden eteen.

Enston vastuullisuusohjelma on puolestaan jäänyt etäiseksi monelle, ja siihen tulee osallistaa jatkossa paremmin kaikkia enstolaisia.

Enston vahvuudet ja kehittämiskohteet kootusti

Enston vahvuudet vastuullisena työnantajana:

  • Monimuotoisuuden edistäminen
  • Jousto eri elämäntilanteissa sekä kannustus työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen
  • Esihenkilötyöhön panostaminen
  • Myönteinen vaikutus yhteiskuntaan: ratkaisemme työllämme kestävän kehityksen ongelmia
  • Hakijakokemus vastaa todellisuutta

 

Enston kehittämiskohteet vastuullisena työnantajana:

  • Tasavertaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta viestiminen
  • Yhteydenpito pitkien poissaolojen aikana
  • Palkkojen perusteita tulee tehdä läpinäkyviksi
  • Työntekijät tulee ottaa paremmin mukaan vastuullisuusohjelman suunnitteluun

 

Kaikkiaan saimme tutkimuksesta todella arvokasta palautetta, joten haluamme vielä kerran kiittää kaikkia vastanneita! Olemme iloisia, että olemme selvästi matkalla oikeaan suuntaan, ja iso osa enstolaisista kokee työnantajan vastuullisuuden tärkeäksi, näkee Enston vastuullisena työnantajana ja haluaa jatkossakin työskennellä Enstolla. Meille vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaamme, jota haluamme kehittää jatkuvasti.

 

Lue lisää