Ensto mukaan Vastuullinen työnantaja -kampanjaan


Olemme mukana Vastuullinen työnantaja -kampanjassa, koska haluamme kehittää parempaa ja vastuullisempaa työelämää Enstolla. Meille on tärkeää mahdollistaa paras työntekijäkokemus kaikille enstolaisille, ja kampanja tarjoaa meille työvälineitä sen kehittämiseen. 

Suomen kattavinta työelämän vastuullisuuskampanjaa koordinoi Oikotie, ja kampanjan tavoitteena on rakentaa vastuullisempaa työelämää yhdessä työnantajien kanssa. Kampanjan kautta sitoudumme kehittämään työelämää kuuden vastuullisen työnantajan periaatteen kautta. Periaatteet ovat: 

  • Syrjimättömyys 
  • Työelämän tasapaino ja hyvinvointi 
  • Esihenkilötyöhön panostaminen
  • Työn merkitys ja työssä kehittyminen 
  • Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus
  • Hyvä hakijakokemus 

Tutustu periaatteisiin tarkemmin täällä. 

"Lähdimme todella mielellään mukaan kampanjaan, sillä meille Enstolla vastuullisuus on olennainen osa kaikkea toimintaamme. Kampanja osuu myös suoraan meidän arvoihin ja kehityshankkeisiimme", sanoo Enston HR-, brändi- ja viestintä-, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja Kirsi-Marja Ura.  

Vastuullisen työnantajan periaatteet Enstolla 

Enstolla keskitymme tänä vuonna kehittämään erityisesti seuraavia kolmea periaatetta, jotka enstolaiset ovat nostaneet esiin henkilöstökyselyssä ja joita työstetään omissa kehityshankkeissa: 

  • Työelämän tasapaino ja hyvinvointi: Haluamme tukea työntekijöidemme jaksamista panostamalla hyvinvointiin, työterveyteen ja yhteisöllisyyteen. Tavoitteemme on auttaa työntekijöitämme yksityiselämän ja työn yhteensovittamisessa parhaalla mahdollisella tavalla elämän eri vaiheissa. Jokaisen oma vastuu omasta hyvinvoinnista on myös tärkeää, ja pyrimme tarjoamaan työntekijöillemme mahdollisuuksia kehittyä omassa tehtävässään. Kehitämme jatkuvasti keinoja, joilla voimme tukea työelämän tasapainoa tiiviissä yhteistyössä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tänä vuonna erityispainopistealueenamme on mm. etätyön tukeminen. 
  • Esihenkilötyöhön panostaminen: Panostamme valmentavaan esihenkilötyöhön ja sen kehittämiseen, jonka tueksi on kehitetty Enston omat weGrow ja iGrow-keskustelut, jotka käydään sekä tiimi että yksilötasolla. Meillä on käytössä arvopohjaiset johtamisen periaatteet, joiden tehtävänä on turvata yhdenmukainen ja laadukas esihenkilötyö kaikille enstolaisille. Kehitämme johtajiemme osaamista valmennuksilla ja koulutuksilla sekä säännöllisellä esimiesviestinnällä. Tänä vuonna kehitämme mm. esihenkilöiden perehdytystä ja valmennuspolkua. 
  • Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus: Meille on tärkeää, että palkitseminen on johdonmukaista, läpinäkyvää ja perustuu selkeisiin periaatteisiin, joita tarkastellaan säännöllisesti ja jotka koskevat kaikkia enstolaisia. Parhaillaan meneillään olevan tehtävien roolikartoitus-, vaativuusarviointi- ja palkkavertailuprojektin avulla varmistamme kilpailukykyisen palkkatason sekä palkkarakenteen ja palkantarkistusprosessin läpinäkyvyyden. Toimimme lakien, TES:n ja muiden asetusten mukaisesti. 

Vastuullinen työnantaja -tutkimuksen tulokset auttavat kehittämään oikeita asioita 

Kampanjan yhteydessä toteutetaan vuosittain Suomen suurin työnantajien vastuullisuutta kartoittava tutkimus, jonka tulokset julkaistaan toukokuun lopulla. Vastuullinen työnantaja -tutkimuksessa työntekijä vastaa oman työntekijäkokemuksensa pohjalta seuraaviin vastuullisuuden osa-alueisiin: syrjimättömyys, työelämän tasapaino, työtehtävien mielekkyys, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus, esihenkilötyö, hakijakokemus, yleinen tyytyväisyys ja kestävä kehitys.  

"Vastuullinen työnantaja -tutkimuksen avulla saamme arvokasta tietoa enstolaisilta, mitkä asiat ovat meillä jo hyvin ja mihin asioihin halutaan panostaa. Tämän tiedon pohjalta voimme jatkossa kehittää asioita, joilla on enstolaisille merkitystä ", toteaa Ura.