Vianhakuohjeita


Suomen Valoteknillisen Seuran tarkastuslista

Suomen Valoteknillisen Seuran laitetoimittajien yhteistoimintaryhmä on julkaissut listan ensimmäisistä tarkastustoimenpiteistä tilanteessa, jossa lamput eivät syty tai toimi oikein elektronisella liitäntälaitteella varustetussa valaisimessa. Toimenpiteet ovat seuraavat:

  1. Tarkasta, että valaisimeen tulee jännite. Tarkasta jännitteen suuruus mittaamalla se. Tarkasta myös ohjattavalla elektronisella liitäntälaitteella varustetussa valaisimessa ohjausjännitteen suuruus, jos se on mitattavissa (analoginen 1–10 V DC). Irrota ohjauspiiri ja tarkasta tuleeko valo täysin päälle (100 %).
  2. Katkaise turvallisuuden vuoksi aina jännite seuraavien valaisimessa suoritettavien tarkastustoimenpiteiden ajaksi. Ohjattavalla elektronisella liitäntälaitteella varustetussa valaisimessa myös ohjausvirtapiirin tulee olla kytketty irti.
  3. Tarkista, että lampputehot ja -tyypit vastaavat valaisimen arvokilvessä olevaa merkintää. Tarkasta samalla, että valaisimen liitäntälaitteen tehomerkintä vastaa arvokilvessä olevaa tehomerkintää.
  4. Tarkasta, että lamput ovat kunnolla pitimissään (lamppu pyöräytetty tai painettu kokonaan oikeaan asentoon). Tarkasta samalla lampunpitimet ja varmista, että lampuilla on hyvä kontakti pitimiin (pitimet kunnolla kiinni valaisimessa). Poista tarvittaessa pöly, lika, rasva jne. Huomaa, että joidenkin lampputyyppien asennolle on annettu valaisimessa rajoituksia.
  5. Vaihda syttymättömien lamppujen tilalle ehjäksi todetut (jopa uusi lamppu saattaa olla viallinen) lamput ja kytke jännite. Kaksilamppuisissa valaisimissa on molempien lamppujen tilalle vaihdettava ehjäksi todetut lamput.
  6. Jos lamput eivät syty, katkaise jännite ja tarkista, ettei valaisimen johdotuksissa ole löysiä liitoksia ja varmista, että johtimista ja liittimien kosketuspinnoista on poistettu eriste. Monesti mustuminen tai noki paljastaa kipinöineet löysät liitoskohdat.
  7. Tarkasta, että valaisimen kytkennät vastaavat liitäntälaitteen kanteen painettua kytkentäohjetta. Huomaa, että turvavalolaitteiden kytkentä poikkeaa tavanomaisesta.
  8. Katkaise jännitteensyöttö liitäntälaitteelle kytkimestä noin 20 s ajaksi ja kytke jännite sen jälkeen uudelleen. Elektroniset liitäntälaitteet ovat tavallisesti suunniteltu kytkeytymään pois toiminnasta, kun ne tunnistavat viallisen lampun lamppupiirissä tai, kun lamppu on poistettu lamppupiiristä (kohta 5). Liitäntälaitteen kannalta tilanne on vastaava, jos lamppu ei ole pyöräytetty kokonaan oikeaan asentoon (kohta 4) tai lamppupiirissä on huono kosketus (kohdat 4 ja 6). Kaikki eri valmistajien liitäntälaitteet eivät kykene tunnistamaan vikaantuneen lampun tilalle asennettua uutta lamppua ilman jännitteen katkaisua.
  9. Jos edellä mainituista tarkistustoimenpiteistä huolimatta lamput eivät syty tai toimi oikein, ota yhteyttä siihen yritykseen, joka on asentanut/toimittanut valaisimet ja ilmoita ongelmavalaisimien tyyppimerkinnät, liitäntälaitteen tyyppimerkintä ja valmistuseränumero sekä lampun koodimerkinnät.

Jos valaisimien ohjausjärjestelmä ei toimi suunnitellulla tavalla, ota yhteyttä valaisimet ja ohjausjärjestelmän asentaneeseen/toimittaneeseen yritykseen. Ilmoita käytetyn ohjausjärjestelmän tyyppi jakomponentit, kaikki järjestelmässä käytetyt valaisimet ja muuntajat ja ongelmavalaisimien tyyppimerkinnät, liitäntälaitteen tyyppimerkintä ja valmistuseränumero sekä lampun koodimerkintä.