Ensto Voltage Controller – Superhrdina Vaší sítě


Ensto rozšiřuje svou nabídku Power Electronics produktů: Ensto Voltage Booster dostal malého bratříčka, Ensto Voltage Controller.

Ensto Voltage Controller je jednofázová jednotka, která umožňuje zvýšit nebo snížit úroveň síťového napětí na problémových místech distribuční sítě nízkého napětí. Pokud zákazník zaznamenává potíže s kvalitou elektrické energie, zejména s nízkým nebo naopak s vysokým napětím (např. způsobeným solárními panely) je Ensto Voltage Controller ideálním řešením, jak tento problém odstranit.

Rychlý – Malý – Bezpečný

Ensto Voltage Controller je velmi rychle naistalován, má malé rozměry a jeho používání je zcela bezpečné.

Rychlý
Instalace nevyžaduje žádné speciální znalosti: neprovádí se žádná nastavení nebo kalibrace.

Malý
Ensto Voltage Controller má kompaktní rozměry, které korespondují s jeho nízkou hmotností.

Bezpečný
Zařízení je přirozeně chlazeno vzduchem a je plně izolováno, tudíž u něj odpadá potřeba na uzemnění.

Ensto Voltage Controller je chráněn miniaturním jističem a kontrolním modulem, který sleduje provozní hodnoty zařízení, například teplotu transformátoru. Třída krytí zařízení je IP44, která zajišťuje široké možnosti použití ve venkovních prostorách od tropických veder až po polární mrazy.

Více informací: karta produktu (anglicky)