Fyrishov Uppsala


Ensto representant fick förfrågan om att förbättra belysningen i delar av Fyrishovsanläggningen i Uppsala

Han gjorde ett platsbesök och tillsammans med beställaren gick man igenom de aktuella utrymmena.

Ensto gjorde ett förslag och tillsammans med beställaren gick man igenom förslaget och gjorde lite förändring i de olika utrymmena för att optimera belysningen och resultatet blev lyckat.

  • Kafé ytan - Velox,
  • Yogahall - Velox med Dalistyrning
  • Omklädningsutrymmen - Tivoli & Optima
  • Bastun - AVD 5 med fiber
  • Entré – Tivoli & Opus
  • Utomhusområdet – Tori & Opera

Produkter som installerades:

Velox

Tivoli

Opus

Optima

AVD5

Tori

Opera

 

Kontakta oss: info.sweden@ensto.com