Miljöbedömda produkter


Det är viktigt för Ensto Building Systems att vi värnar om vår gemensamma miljö.

Vi har som målsättning att flertalet av våra produkter ska vara miljöbedömda för att minimera användningen av miljö- och hälsoskadliga ämnen i byggnader.

Vi har många artiklar bedömda och godkända hos BVB och SundaHus.

Se våra miljöbedömda produkter