Lågspänningstillbehör

Enstos tillbehörssortiment för lågspänningskablar har utökats betydligt. Vårt produktsortiment innehåller värmekrympslangsatser för skarvning av kablar med 3+1, 4 och 5 ledare.

Tillbehör för 1 kV-kablar innefattar också grenformgods, ändhylsor och omvikningshylsor för kabelreparation.

Lågspänningstillbehör

Produkter