Ventilavledare för lågspänning

Ventilavledare behövs för en säker eldistribution. Det skyddar distributionstransformatorer, konsumenter samt egendom och fastigheter mot överspänning från t.ex. ett blixtnedslag. Våra ventilavledare är avsedda för att skydda anslutningar till luftledningsnät 1kV (Alus).

Ventilavledare för lågspänning

Produkter