Skjøt
NO1167580


Kode NO1167580
GTIN 7070918004707
El nummer 1167580
Navn Skjøt
EMKJ-0002
Beskrivelse For gummiisolert 1 kV kabel. Skjøten er konstruert for å kunne tromles opp f.eks ved automatisk oppspoling på kranbaner etc. Skjøten er konstruert rundt fleksible, flammehemmende og tykkveggede krympeslanger i limbelagt utførelse. Skjøting av de mangetrådede lederne utføres med presshylser som fordeles i skjøtelengden. Over den krympbare primærisolasjonen legges mastik mellom de snodde fasene for erstatning av kabelens fyllkappe. Den ytre kappen bygges opp av en tykkvegget, limbelagt krympeslang
Selger Ensto Nor AS
More similar products