Gatelys- og inntakskabel 1-leder

Skjøter for inntak- og gatelyskabler. For kabeltype TXXI-Inntak og TXXP-RL eller tilsvarende.

Gatelys- og inntakskabel 1-leder

Produkter