For papirkabel

Endeavslutninger for massekabel. Inneholder faseslanger, skritt, kobberlisse, loddetinn og loddepasta. Leveres uten kabelsko.

For papirkabel

Produkter