Skjøter for Lavspenning

NO
Komplett skjøtesett for kabeltype TXOI og TI, eller tilsvarende kabeltyper.
NB! Skjøtesettet inneholder ikke skjøtehylser for faser eller skjerm. Presshylser må være tilpasset pressverktøyet.

ENG
Splices for LV power cable type TXOI and TI, or equivalent cable types. Note! Splices do not contain the ferrule for phases or screen. Ferrule must be adapted to the press tool.

Skjøter for Lavspenning

Produkter