Sjøkabel, Skip og Offshore

Her finner du produkter for Sjøkabler, Offshore, Skip og Petrokjemianlegg. Vårt offshoremateriell er tilpasset dagens marked av kabler etter Norsk elektroteknisk norm, NEK TS 606:2009. Offshoreskjøter er testet opp imot relevante IEC normer.

Sjøkabel, Skip og Offshore

Produkter