Skjermstativ
NO2800214


Kode NO2800214
GTIN 7070918495611
El nummer 2800214
Navn Skjermstativ
Stativ for fjell LS0 og LS1
Beskrivelse Består av alle rørdeler og fjellfundament. Med støtte. Laget etter håndbok R310, trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav - Del 5 Oppsettingsutstyr (Vegdirektoratet). Alle deler er enten i sjøvanssbestandig aluminium eller i syrefast stål.
Selger Ensto Nor AS
More similar products