Display
NO2800208


Kode NO2800208
GTIN 7070918498308
El nummer 2800208
Navn Display
600x600mm kombi horisontal LS0
Beskrivelse N101, Livsfarlig ledning og N102, Sikker vertikal klaring for montering horisontal i forhold til hverandre. Laget etter Samferdselsdepartementet forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger, FOR-2012-12-19-1329. Med hjemmel i LOV-2009-04-17-19-§20, LOV-2009-04-17-19-§21, LOV-2009-04-17-19-§52. Total panelstørrelse 1200x600mm.
Selger Ensto Nor AS
More similar products