Display
NO2800205


Kode NO2800205
GTIN 7070918495550
El nummer 2800205
Navn Display
1000x1000 kombi horisontal LS1
Beskrivelse N101, Livsfarlig ledning og N207, Ankring forbudt montert horisontal i forhold til hverandre. Laget etter Samferdselsdepartementet forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger, FOR-2012-12-19-1329. Med hjemmel i LOV-2009-04-17-19-§20, LOV-2009-04-17-19-§21, LOV-2009-04-17-19-§52. Total panelstørrelse 2100x1040mm.
Selger Ensto Nor AS
More similar products