Skjøt
NO1178876


Kode NO1178876
El nummer 1178876
Navn Skjøt
P3/P10 Skjøt 3x150 mm²
Beskrivelse Skjøt for høyspentkabler. Flammehemmende, halogenfri og gjørme/søle resistent. Testet i henhold til IEC standarder. DNV bekreftelse kan fås på forespørsel.