Skjøt
NO1178831


Kode NO1178831
El nummer 1178831
Navn Skjøt
P3/P10 Skjøt 1x35 mm²
Beskrivelse Skjøt for høyspentkabler. Flammehemmende, halogenfri og gjørme/søle resistent. Testet i henhold til IEC standarder. DNV bekreftelse kan fås på forespørsel.