Skip, offshore og petrokjemi

Vårt materiell er tilpasset dagens marked av kabler etter Norsk elektroteknisk norm, NEK TS 606:2009. Det er lett å velge riktig materiell til den aktuelle kabel, ettersom NEK koden er beskrevet i vareoversikten. Våre skjøter er designet for kontrollanlegg, lys og kraftforsyning.

De har egenskaper som er tilpasset de kabler de er tiltenkt enten Fire Resistant, Flame Retardant, halogen-frie eller andre kabelrelevante egenskaper. Skjøter er testet opp i mot relevante IEC normer. Tester er e

Skip, offshore og petrokjemi

Produkter