Skiltstativ
NO2800221


Kode NO2800221
GTIN 7070918498834
El nummer 2800221
Navn Skiltstativ
For montasje på fjell LS1 enkel. Stål
Beskrivelse Består av alle rørdeler og fjellfundament. Laget etter håndbok R310, trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav - Del 5 Oppsettingsutstyr (Vegdirektoratet). Stålrørssystem Ø89 mm. Leveres med skråstøtte. Fleksibelt å montere. Fundamentet gyses fast til fjellet med kjemisk feste. Består av: Fundament fjell, 89 mm Stolper, 60 mm skråstøtte, Topphette, Skråstøttebeslag leddet og Klammer.