Reservedel
NO2800218


Kode NO2800218
GTIN 7070918495642
El nummer 2800218
Navn Reservedel
Stativ løsmasse LS0 og LS1
Beskrivelse Består av alle rørdeler og løsmasse-fundament. Med støtte. Laget etter håndbok R310, trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav - Del 5 Oppsettingsutstyr (Vegdirektoratet). Alle deler er enten i sjøvanssbestandig aluminium eller i syrefast stål.
Selger Ensto Nor AS