Eksosslange
NO2800208


Code NO2800208
GTIN 7070918498308
ENumber 2800208
Name Eksosslange
600x600mm kombi horisontal LS0
Description N101, Livsfarlig ledning og N102, Sikker vertikal klaring for montering horisontal i forhold til hverandre. Laget etter Samferdselsdepartementet forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger, FOR-2012-12-19-1329. Med hjemmel i LOV-2009-04-17-19-§20, LOV-2009-04-17-19-§21, LOV-2009-04-17-19-§52. Total panelstørrelse 1200x600mm.
Vendor Ensto Nor AS
More similar products