Skilt
NO2800206


Kode NO2800206
GTIN 7070918495567
El nummer 2800206
Navn Skilt
1500x1500mm kombi horisontal MS
Beskrivelse N101, Livsfarlig ledning og N207, Ankring forbudt montert horisontalt i forhold til hverandre. Laget etter Samferdselsdepartementet forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger, FOR-2012-12-19-1329. Med hjemmel i LOV-2009-04-17-19-§20, LOV-2009-04-17-19-§21, LOV-2009-04-17-19-§52. Total panelstørrelse 3160x1560mm.