Ensto er sertifisert i Utilities NCE for 2019/2020


Achilles Utilities Nord-Sentral-Europa - eller Utilities NCE for short - er et leverandørdatabase og kvalifikasjonssystem som brukes av den nordiske verktøyssektoren for å håndtere leverandørinformasjon samt å skaffe seg effektiv i samsvar med EUs regelverk. I enkelte tilfeller letter Utilities NCE og forenkler anskaffelsesprosedyren for Energinet.