Ensto paigaldas juubeli puhul Lasnamäe Mahtra põhikooli uued valgustid


Sellel aastal tähistab Ensto grupp 60. juubelit ning selle tähistamiseks tehakse kingitustena heategusid, mis muudavad kohalikku elu paremaks. Ensto grupi Tallinnas Lasnamäel asuv tehas kinkis juubeli puhul Lasnamäe Mahtra põhikooli kahte võimlasse uued laevalgustid. Ensto tööstusvalgustite tootesarja valgustid on 50% säästlikumad võrreldes vanade valgustitega ja annavad samas ka parema valgustatuse.

Tallinna tehase juhi Peeter Mõrd sõnul koguti ideid oma töötajatelt, milliseid Ensto-päraseid kingitusi võiks ettevõte kohalike elanike heaks teha. Ideedest kõlas läbi soov panustada laste ja noorte haridusse ja huvitegevusse. Sellest ajendatult võeti ühendust Tallinna Haridusametiga, et uurida millisele lähikonna haridusasutusele meie toodetega seotud abi kõige vajalikum oleks. Vastuseks saadi, et ettevõte saaks aidata kohaliku Mahtra kooli laste sportimisvõimalusi paremaks muuta.

“Koostöö kooliga sujus väga ladusalt ning selle tulemusena on Mahtra põhikooli kahes võimlas kokku 24 uut LED laevalgustit,” viitas Peeter Mõrd. Tema sõnul väheneb kooli elektrikulu tööde tulemusel pea 8500 kWh võrra aastas ja valgustatuse kvaliteet ruumides paranes oluliselt.

Ensto Ensek on Eestis tegutsev cleantech-ettevõte, mis kuulub rahvusvahelisse kontserni Ensto Grupp ja tegutseb elektriseadmete ja -tarvikute valdkonnas. Eestis on Ensto Ensekil tehased Keilas ja Tallinnas Lasnamäel, ettevõttes töötab ligi 500 töötajat.