Omezovače přepění VN

Přepěťová ochrana je potřebná pro ochranu vedení a zařízení při přenosu a distribuci elektrické energie, pro ochranu distribučních transformátorů, ale také k ochraně elektrických spotrebičů a zařízení domácností a firem, které se mohou poškodit působením indukovaného přepětí vznikajícího vlivem atmosférických přepětí nebo spínacími procesy v elektrickém vedení. Nejúčinnějším řešením je použití omezovače přepětí v blízkosti chráněného zařízení.

Omezovače přepění VN

Produkty