Ventilavledare för mellanspänning

Ventilavledare behövs t.ex. för eldistribution och -försörjning, distributionstransformatorer på grund av ev. blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. Det mest effektiva skyddet är att använda ventilavledare i närheten av den utrustning man vill skydda.

Ventilavledare för mellanspänning

Produkter