Omezovače přepětí NN

Ochrana před přepětím je potřebná pro různé účely, jako je distribuce a dodávka elektřiny, vnitřní zdroje spotřebitelů a distribuční transformátory v důsledku úderů blesku a spínacích činností. Nejúčinnějším prostředkem ochrany je použití svodičů přepětí v blízkosti elektrických zařízení.

Omezovače přepětí NN

Produkty