Pólové jističe NN

Ochrana a řízení transformátorů VN/NN ve venkovských oblastech vyžaduje použití specifických jističů přizpůsobených výrazným nerovnováhám zatížení, a zaručuje tak úplné využití energie i v nevyvážených podmínkách. Tyto přístroje (4 póly, z nichž tři jsou chráněné) využívají technologii vzduchového vypínače s komorami s kovovými přepážkami pro přerušení oblouku. Nízkonapěťové pólové jističe D165T - D265T s digitální vypínací jednotkou.

Pólové jističe NN

Produkty