Stolpmonterade lastbrytare för lådspänning

Skyddet och hanteringen av MSP/LSP-transformatorer på landsbygden kräver användning av specifika strömbrytare anpassade till betydande snedlast och garanterar därmed fullständig strömförbrukning även under obalanserade förhållanden. Dessa enheter (4 poler, varav tre är skyddade) använder luftbrytningsteknik med kammare med metallväggar för att släcka ljusbågen. Stolp monterad LSP effektbrytare D165T – D265T med digital utlösningsenhet.

Stolpmonterade lastbrytare för lådspänning

Produkter