Teknisk Support


Lighting

Tekniska frågor & Offerter

Magnus Blademo   Magnus Blademo
08-556 309 07
magnus.blademo@ensto.com
     
Sven Lindström   Sven Lindström
08-556 309 03
sven.lindstrom@ensto.com
     
Sanna Öfors   Sanna Öfors
08-556 309 06
sanna.ofors@ensto.com
     

 

Eldistribution

Maria Olson   Maria Olson
08-556 309 10
maria.olson@ensto.com
     
  Pär-Olof Holmberg
070-586 09 23
par-olof.holmberg@ensto.com
     
   

Peter Melander
070-252 78 38
peter.melander@ensto.com

     
    Jonas Törnqvist
Sales Support, Gatubelysningsskåp
0371-56 50 09
jonas@stitec.se
     

 

Electrification

Säljsupport

     

Krister Stenander
08-556 309 29
krister.stenander@ensto.com

   

 

 

 Laddning av elfordon

Teknisk support