ULLA300 frostskyddsnät

Ulla 300 är fabrikstillverkade och -testade, färdiga nät av elkablar för smältning av snö och is på körramper, entrépassager och gångvägar. Nätet monteras lätt i betong, sand eller asfalt. Det färdigt hopsatta nätet är lätt att placera i läge, avståndet mellan slingorna är alltid det rätta. Nätet kan lätt ges önskad form om stödlisterna kapas. Effekten per ytenhet är 300 W/m². Nominell spänning 230 V. Dessa nät har standardbredden 0,95 m, längderna varierar mellan 2 och 12 meter. Icke värmande anslutningskablar: den ena polen är 5 m, den andra är nätets längd + 5 m.

Produkter