TASH, enledarkabel

Värmekabel med konstant motstånd för avisning av utomhusområden och för frostskydd av rör och cisterner. Max. tillåten belastning 30W/m (betong), 25W/m (sand), 20W/m (utanpå rör). Temperatur i bruk under spänning 80 ºC, momentant upp till 160 ºC. Max matarspänning 500 V, 16 A. Kabelklass M2, minsta krökningsradie 5 x kabelns yttre diameter.

Produkter