Optiheat monteringstillbehör

EFPLP1: anslutningsserie med skarv- och krympelement för vattentät skarvning av kablar till anslutningskabel typ MMJ eller MCMK eller som ändmuff. EFPLP2: anslutningsserie för inkoppling av en värmekabel till en kopplingsdosa eller som ändmuff. Kabeln leds från installationsstället till dosan antingen som den är eller i ett skyddsrör. I serien ingår en gummitätning som har samma form som kabeln. EFPLP3: anslutningsserie för vattentät sammankoppling av två värmekablar. EFPLV1: trycktät genom

Optiheat monteringstillbehör

Produkter