ECO910-termostat

DIN monterad termostat för frostskydd med 2 sensorer. Frostskydds termostat för frostskydd passar för utomhusområden, ramper, tak och regnvattensystem. För frostskydd av utomhusområden kan båda sensorerna användas. Vid frostskydd av regnvattensystem används endast den ena sensorn. Termostatens temperaturintervall är -30 … +15 °C, IP20. Spänning 230V. Max last 16 A. Sensor 47 k ohm / 25°C. Sensor kabel längd 4 m (utöknings bar till max 25 m).

Produkter