ECO500-termostat

För styrning av frostskyddet för rörledningar. När värmekabeln placerats inuti röret placeras givaren på rörets kallaste ställe, diametralt mitt emot kabeln. Nominell spänning 230V. Nominell ström 16 A res. Max belastning 3600 W. Justeringsområde +2 - +35 ºC. Givare 4 m, kan förlängas med en tvåpolig MMJ-ledning 2 x 1,5 mm² med längd upp till 25 meter. Dosa AP9. IP55.

Produkter