ThinKit -värmekabel med termostat

ThinKit är avsedd för golvvärme i små och oregelbundna utrymmen. Kabeln är rund och diametern endast 4,2 mm. Produkten kan användas med alla golvmaterial, men kabeln skall installeras på en brandsäker yta. Förpackningen innehåller golvvärmekabel, golvvärmetermostat, givare, böjligt givarrör och monteringstejp. Termostatens, ECO10FSJ+E, temperaturintervall är 10-35ºC, IP31. Kallkabelns längd är 3 m.

Produkter