Monteringstillbehör

XBC1230 används för fastsättning av värmekabel för golvvärme.

Produkter