Beta-radiator 400 V m. elektronisk termostat och kopplingsdosa. IP21

En radiator med elektronisk termostat och kopplingsdosa. Inställningsskalan 5-30 ºC. Temperatursänkning 5 ºC från det inställda värdet. Yttemperaturen mindre än 60ºC. Automatiskt överhettningsskydd. IP21, Klass II. 400V. Höjd 389 mm. Ytan 85 mm från väggen.

Produkter